Pravidla hry

Úplná pravidla reklamní soutěže „Náš Břéťa by se pro Vás rozkrájel“

Soutěž probíhá pouze na firemních prodejnách VÁHALA

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel reklamní soutěže „Náš Břéťa by se pro Vás rozkrájel“ (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

POŘADATEL SOUTĚŽE JE:

Pořadatelem spotřebitelské soutěže a správcem údajů je firma VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 215, se sídlem Náměstí Míru 97, PSČ 753 66 (dále jen “Pořadatel”).

1) Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016 včetně (dále jen „doba konání soutěže") nebo do vydání všech výher, na území České republiky ve firemních prodejnách Váhala (dále jen „místo konání soutěže").

Pořadatel může tuto soutěž kdykoliv a bez uvedení důvodu zkrátit, nebo prodloužit, popř. posunout její začátek. Toto rozhodnutí je účinné dnem zveřejnění této skutečnosti na internetových stránkách pořadatele soutěže www.vahala.cz.

2) Soutěžní výrobek:

Soutěž se vztahuje na veškeré Váhalovy produkty nabízené ve firemních prodejnách Váhala (dále jen “soutěžní produkt“).

3) Firemní prodejna:

Soutěž se koná pouze ve firemních prodejnách Váhala:
Váhalovy uzeniny Kaufland Brno Bohunice – Kamenice 1/A, 625 00 Brno – Bohunice
Váhalovy uzeniny Kaufland Brno Ponava – Sportovní 575/9, 602 00 Brno – Ponava
Váhalovy uzeniny Kaufland Brno Slatina – ul. Řípská 1476, 627 00 Brno – Slatina
Váhalovy uzeniny Kaufland Brno Židenice – Bubeníčkova 4405, 615 00 Brno – Židenice
Váhalovy uzeniny Kaufland Hradec Králové – Pilnáčkova 436/11, 500 03 Hradec Králové
Váhalovy uzeniny Hranice na Moravě – Náměstí T.G.M. 90, 753 01 Hranice
Váhalovy uzeniny Hustopeče nad Bečvou – Rybníček 348, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Váhalovy uzeniny Rožnov pod Radhoštěm – Julia Fučíka 931, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Váhalovy uzeniny Kaufland Valašské Meziříčí – U nákladního nádraží 848, 757 01 Valašské Meziříčí
Lahůdky Váhala, s.r.o. – Horní náměstí 1484/8, 466 01 Jablonec nad Nisou

4) Účast v soutěži:

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní pravidla soutěže (dále také „soutěžící“).

Za soutěžícího se považuje osoba, která osobně odevzdá na firemní prodejně kompletně vyplněnou herní kartu.

5) Pravidla soutěže:

Soutěžící, má možnost zapojit se do soutěže prostřednictvím nákupu soutěžních produktů, tj. všech produktů společnosti Váhala ve firemních prodejnách. Ve firemní prodejně získá soutěžící při prvním nákupu nad 100 Kč včetně DPH herní kartu spolu s prvním razítkem.

Za každý nákup nad 100 Kč včetně DPH získá soutěžící razítko do své herní karty, tj. 100 Kč – 199 Kč = 1 razítko do herní karty.

K získání výhry je nutné nejpozději do 30. 11. 2016 odevzdat na firemní prodejně kompletně orazítkovanou herní kartu. Herní karta je kompletní pokud obsahuje všech šest razítek. Pokud karta neobsahuje všechna razítka, není možné uplatňovat nárok na výhru.

Pořadatel soutěže vydává výhry pouze fyzicky prostřednictvím firemních prodejen.

Do soutěže nebudou zejména zařazeny herní karty dodané mimo dobu konání soutěže, či herní karty neobsahující potřebný počet šesti razítek.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení herních karet.

Účastník soutěže může v rámci trvání soutěže dodat jakékoliv množství herních karet, maximálně však 6 ks. V případě, že účastník soutěže odevzdá v rámci trvání soutěže více než 6 kusů herních karet, bude pořadatel brát zřetel pouze na šest z celkového počtu takto dodaných herních karet.

Soutěže se soutěžící může zúčastnit i opakovaně, vždy však musí pořadateli na firemní prodejně odevzdat novou herní kartu splňující podmínky této soutěže.

Soutěž trvá do 30. 11. 2016 nebo do vydání všech výher.

6) Výhry v soutěži:

a) Hlavní výhra – krájecí nůž Giesser.
Každý soutěžící, který odevzdá herní kartu na firemní prodejně a tato herní karta splnila pravidla soutěže a pořadateli byla uznána jako platná, vyhrává krájecí nůž značky Giesser. Celkem je ve hře zapojeno 500 krájecích nožů Giesser, tj. každá firemní prodejna disponuje 50 ks. Pokud firemní prodejna podle pořadí, jak zákazníci předloží vyplněnou herní kartu, vydá všech 50 krájecích nožů, tak soutěž na této prodejně končí. Soutěžící však může herní kartu předložit na jiné prodejně, kde ještě nebyly vydány všechny hlavní výhry, tj. krájecí nože, a tam si svou výhru může vyzvednout.

b) Vedlejší výhra – hrnek Váhala.
Navíc prvních pět soutěžících na každé firemní prodejně s platnou herní kartou získá mimo hlavní výhru (krájecí nůž Giesser) jako dárek hrnek Váhala. Celkem je ve hře zapojeno 50 hrnků Váhala, tj. každá firemní prodejna disponuje 5 ks.

Výhra je soutěžícímu předána osobně na firemních prodejnách Váhala, kde přeložil svou vyplněnou herní kartu. Výhra je soutěžícímu předána okamžitě po předložení řádně vyplněné herní karty. Všechny výhry budou soutěžícím předány nejpozději do 30. 11. 2016.


Obecné podmínky soutěže:

 1. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 2. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž a těchto podrobných pravidel platí text těchto pravidel.
 3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona číslo 89/2012 Sb. – občanský zákoník, a všech partnerských společností podílejících se na realizaci soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá.
 4. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.vahala.cz.
 6. V případě jakýchkoliv dotazů je možné se informovat prostřednictvím e-mailu: soutez@vahala.cz
 7. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 8. V případě, že účastník soutěže v průběhu soutěže poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla soutěže, jeho účast v soutěži končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany pořadatele.
 9. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 10. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s  pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 11. Soutěžící, kteří jakkoliv nedodržují pravidla soutěže, jsou ze soutěže i bez uvedení důvodu vyřazeni. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže
 12. zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže k dalším marketingovým či charitativním účelům.
 13. Úplná pravidla soutěže jsou umístěna na www.vahala.cz.

Ve Valašském Meziříčí dne 31.10.2016